Wednesday, March 19, 2014

முடியும்...

யாராவது ஒரு வேலையை 
உங்களால் செய்ய முடியுமா 
என்று கேட்டால் முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு 
அதை
எப்படி செய்வது என்பதை யோசியுங்கள்...

No comments: